Global Exploration

wp70abcb4f_06Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. SGE neemt dan ook het organisatorische gedeelte van het gezamenlijke project tussen scholen voor haar rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. Xplore is een project georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Global Exploration, in samenwerking met een twintigtal middelbare scholen, die een langdurig partnerschap aangaan. Ons motto is: “Together one World!”
Oltepes_P2013135Tijdens een drie weken durende stage maken de leerlingen van middelbare scholen kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contact met lokale leeftijdgenoten, en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende goede doelen. De totale duur van het Xplore traject is een geheel jaar. In de voorbereidende fase gaan de leerlingen aan de slag met diverse trainingen in vier verschillende crews: Health, Nature & Enviroment, Culture & Economics en Education & Recreation.
Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de Sustainable Development Goals, wereldburgerschap en interculturaliteit.
Er wordt gekeken wat de impact van het project op de jongeren en hun omgeving is geweest door middel van een gedragsmeting, opgezet in samenwerking met CIDIN.

Draagvlakversterking

IMG_3537De opzet van draagvlakversterking is om met een groot aantal mensen en jongeren onze ervaringen te delen. Wij willen culture, actuele thema’s en ervaringen dichter bij de jongeren brengen en streven naar meer bewustwording en blijvende betrokkenheid.
Iedere deelnemer is verplicht om minstens 150 mensen op een directe, op interactie gerichte manier te bereiken. Dit is op allerlei manieren uitvoerbaar.