Popquiz

Op vrijdagavond 7 april vindt in Café de Prins weer de jaarlijkse Muziekquiz voor de Ospelse deelnemers aan Global Exploration plaats.  Nadat Bert van Heur deze gelegenheid al jaren geboden heeft, stelt ook Remy de zaal weer beschikbaar voor dit geweldige feest, want dat is het!
Dit jaar is de opbrengst voor Fleur (de Graef) en mezelf.
Dat kan natuurlijk niet zonder de geweldige medewerking van Bazz en Rop (Poels) en misschien ook weer met Eric en Ria Kessels voor het live-gedeelte, die dit samen op een bijzonder enthousiaste op poten zetten!
Binnenkort hoort u er meer van, maar reserveer 7 april vast in uw agenda!